per page
Showing 1 - 12 of 32 items
 • Силно развиващи се дървета с нормален цъфтеж, добра родовитост и постоянна производителност. Узряване 3-10 юли. Средно устойчиви на зимните студове и късните слани през пролетта. Опрашители са бляк стар и фриар. Плодовете са средно едри, кръгли, тъмно сини, а месото е жълто, плътно, сочно.   ЦЕНА  -  4,00  ЛЕВА   СЪС   ДДС.

 • Зрее 15-20 август. Опрашва се с бляк стар и фриар. Устойчив сорт на зимните студове и късните слани през пролетта. Нормален растеж, добра родовитост, постоянна производителност. Плодовете са едри, кръгли с тъмно синя до черно кожица с восъчен налеп. Плодовото месо е жълто, сладко, плътно.  ЦЕНА  -  4,00    ЛЕВА   СЪС   ДДС.

 • Зрее 15-25 септември. Опрашители са стенлий, бляк стар, фриар и др. Добра родовитост, постоянна производителност. Нормално развитие, средно ранен цъфтеж. Устойчив на зимни студове и късни пролетни слани. Плодовете са средно едри, кръгли, тъмно лилави. Месестата част е жълто-червена, плътна, сладка.     ЦЕНА  -  4,00  ЛЕВА   СЪС    ДДС.

 • Сравнително нов сорт сливи на пазара. Узряват 21-31 август. Нормално развиващ се сорт, добра родовитост, постоянна производителност. Устойчиви на пролетни слани и зимни студове. Плодовете са едри, кръгли, с тъмно червен цвят на кожицата и восъчен налеп. Плодовото месо е червено, плътно, сочно.      ЦЕНА  -  4,00  ЛЕВА    СЪС    ДДС.

 • Зрее 26.08-04.09. Самоопрашващ се сорт. Средно развитие, добра родовитост и постоянна производителност. Устойчив сорт на зимни студове и късни пролетни слани. Плодовете са едри, с яйцевидна форма, тъмно синя до виолетово кожица, покрита с восъчен налеп. Плодовото месо е плътно, сочно, сладко.   ЦЕНА  -  4,00   ЛЕВА   СЪС   ДДС.

 • Зрее 15-25 юни. Умерен цъфтеж, нормален растеж, добра родовитост, постоянна производителност. Устойчив сорт на пролетни слани и зимни студове. Опрашител е санта роса. Плодовете са едри, кръгли, с розово-червен цвят на кожицата. Месестата част е жълта, плътна, сочна.             ЦЕНА  -  4,00  ЛЕВА   СЪС    ДДС.

 •  Ранен сорт, който узрява 1-7 юли. Опрашител е стенлий и др. Устойчив сорт н а зимни студове и късни пролетни слаани. Бързо развиващ се сорт, с добра родовитост и постоянна производителност. Плодовете са много едри с виолетово-син цвят на кожицата; а месото е жълто-зелено, плътно, сладко.      ЦЕНА  -  4,00  ЛЕВА     СЪС    ДДС.

 • Зрее 25.7-5.08. Средно растящ сорт с много добра родовитост, постоянна производителност. Слабо чувствителни към зимни студове и късни пролетни слани. Обилно плододаване. Плодовете са едри, овални, с тъмно виолетов цвят на кожицата и восъчен налеп. Плодовото месо е плътно, сочно, ароматно.    ЦЕНА  -  4,00    ЛЕВА     СЪС    ДДС.

 • Силно растящ сорт, с добра родовитост, постоянна и ефективна производителност. Узряват около 20-31 август. Устойчив сорт на късни пролетни слани и зимни студове. Плодовете са едри, с яйцевидна форма, с тъмно синя кожица. Месестата част е жълто-зелена, плътна, сочна, сладо-кисела.   ЦЕНА  -  4,00  ЛЕВА   СЪС    ДДС.

 • Средно растящ сорт, с ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Устойчив сорт на ниски температури и късни пролетни слани. Зрее 10-17 юни. Плодовете са много едри. Тъмно лилав цвят на жълта основа е кожицата. Плодовото месо е жълто, плътно, сочно, сладко със слаб кисел привкус.     ЦЕНА  -  4,00  лева  със   ДДС.

 • Бързо развиващ се сорт, с ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 22-30 юни. Устойчив сорт на ниски температури и късни пролетни слани. Плодовете са средно едри, кръгли, розово-червени. Плодовото месо е сочно, плътно, сладко-кисело, с много добър вкус. Много добро плододаване.    ЦЕНА  -  4,00   лева  със    ДДС.

 • Силно развиващ се сорт, с ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 11-18 юни. Устойчив сорт на късни пролетни слани и ниски температури. Плодовете са средно едри, кръгли, с тъмно-червен цвят на кожицата. Плодовото месо е жълто, плътно, сочно, сладко, с много добри вкусови качества.    ЦЕНА  -  4,00  лева  със   ДДС.

Showing 1 - 12 of 32 items