per page
Showing 1 - 12 of 26 items
 • Самоопрашващ се сорт, който узрява 1-10 юли. Устойчив сорт на зимните студове и късните пролетни слани. Нормално развиващ се, с добра родовитост, постоянна производителност. Плодовете са едри, кръгли, с жълт цвят на кожицата. Плодовото месо е жълто-оранжево, плътно, сочно, сладко-кисело.     ЦЕНА  - 4,00  лева   със    ДДС.

 • Нормално развиващ се сорт, с добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 26-30 юни. Слабо чувствителен сорт към зимни студове и късни пролетни слани. Плодовете са средно едри, с оранжев цвят на кожицата и слаба руменина. Плодовото месо е оранжево, плътно, сочно, сладко-кисело.     Ц ЕНА  - 4,00   лева   със    ДДС.

 • Нормално развиващ се сорт, ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 24-30 юни. Слабо чувствителен сорт към зимни студове и късни пролетни слани. Плодовете са големи и овални, с оранжево-червен цвят на кожицата. Плодовото месо е плътно, сочно, сладко.  ЦЕНА  -  4,00   лева    със    ДДС. 

 • Силно растящ сорт, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 10-15 юни. Средно чувствителен на зимните студове и късните пролетни слани. Плодовете са средно едри, с оранжево-червен цвят на кожицата. Плодовото месо е жълто-оранжево, плътно, сочно, сладко, с много добър вкус.      ЦЕНА  -  4,00  лева   със   ДДС.

 • Силно растящ сорт с обилен цъфтеж, добра родовитост, постоянна и ефективна производителност. Зрее 1-7 август. Устойчив сорт на зимни студове, късни, пролетни слани, към гниене и съчмянка. Плодовете са средно едри, кръгли; жълто-оранжева е кожицата. Плодовото месо е оранжево, плътно, сочно, сладко.    ЦЕНА  -  4,00  лева   със    ДДС.

 • Самоопрашващ се сорт, с късен цъфтеж, добра плодовитост, постоянна производителност. Слабо чувствителни към късни пролетни слани и ниски температури през зимата. Късен сорт, който узрява 10-25 юли. Плодовете са едри, триъгълни, сплеснати, с червено-оранжев цвят на кожицата. Много сладки.      ЦЕНА  -  4,00  лева   със     ДДС.

 • Самоопрашващ се късен сорт, който узрява 1-7 авкуст. Късен цъфтеж, нормално развитие, добра родовитост, постоянна производителност. Устойчив на зимните студове и късните пролетни слани. Плодовете са средно едри, кръгли, жълто-оранжеви, с лека руменина. Плодовото месо е плътно, твърдо.      ЦЕНА  -  4,00   лева   със     ДДС.

 • Самоопрашващ се сорт, средно ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 25.05-10.06. Устойчив сорт към късни пролетни слани и ниски температури през зимата. Плодовете са средно едри, овални, с жълто-оранжев цвят на кожицата, с лек руменец. Плодовото месо е плътно и вкусно.      ЦЕНА  -  4,00  лева   със     ДДС.

 • Силно развитие, нормален цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 8-15 юни. Средно устойчив сорт към късни пролетни слани и ниски температури през зимата. Плодовете са средно едри и кръгли. Кожицата е оранжева с червеникав руж по нея. Плодовото месо е оранжево, плътно.      ЦЕНА  -  4,00    лева   със    ДДС.

 • Силно развиващ се сорт, ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 23-31 май. Слабо чувствителен сорт към късни пролетни слани и ниски температури през зимата. Плодовете са средно едри, овални, с портокалов цвят с лека руменина на кожицата. Плодовото месо е оранжево.      ЦЕНА   -   4,00   лева   със    ДДС.

 • Нормално развитие, средно-ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 15-25 юни. Слабо чувствителен сорт на ниски температури и късни пролетни слани. Плодовете са средно едри, с оранжево-светлочервеникава кожица. Плодовото месо е оранжево, плътно, сочно с много добър вкус.      ЦЕНА  -  4,00   лева   със    ДДС.

 • Нормално развитие, ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 25.05-02.06. Слабо чувствителен сорт към късни пролетни слани и ниски температури през зимата. Плодовете са средно едри, кръгли, с оранжев цвят на кожицата. Плодовото месо е жълто плътно, сочно, сладко.     ЦЕНА  -  4,00    лева   със  ДДС.

Showing 1 - 12 of 26 items