Showing 1 - 1 of 1 item
  • Дрянът е дърво или храст, който е характерен с най-ранния си цъфтеж. Зрее 25.08-15.09. Устойчив на зимните студове и късните пролетни слани. Дълготрайна култура с червени, дребни, плодове, които имат сладко-кисел до тръпчив вкус. Плодовете са подходящи за прясна консумация, сушене, консервиране и преработка.   ЦЕНА  -  10,00   лева   със   ДДС.

Showing 1 - 1 of 1 item