Showing 1 - 1 of 1 item
  • Средно до силно развитие, добра плодовитост, постоянна производителност.  Зрее 12-18 октомври. Устойчив сорт на ниски температури през зимата и късни пролетни слани. Плодовете са едри, с елипсовидно-продълговата форма, с гладка, тъмно-кафява черупка, лесно чупеща се. Ядките са едри, плътни, охранени, с много добър вкус.     ЦЕНА  -  10,00   лева   със   ДДС.

Showing 1 - 1 of 1 item