Showing 1 - 7 of 7 items
  • Бързо развиващ се сорт, с ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 20-30 август. Устойчив сорт на късни пролетни слани и зимни студове. Плодовете са средно едри, кълбовидни, със заострен връх. Черупката е канелено-кафява, средно твърда. Ядките са охранени, с много добри вкусови качества.   ЦЕНА  -  3,00   лева   със    ДДС .

  • Нормално развиващ се сорт, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 15-25 август. Устойчив сорт на студове и късни пролетни слани. Опрашители са ран трапезунски, римски др. Плодовете са средно едри, овални, с кафява черупка. Ядките са охранени, изпълват черупката. Съхраняват се в сухи и проветливи помещения, за дълго.   ЦЕНА  -  3,00   лева...

  • Средно развиващ се сорт, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 10-20 август. Устойчив сорт на пролетни късни слани и ниски зимни температури. Плодовете са средно едри, цилиндрични, с тънка черупка. Ядките са плътни, охранени и с много добри вкусови качества. Съхраняват се в сухи и проветливи помещения за дълго.    ЦЕНА  -  3,00  лева   със...

  • Силно растящ сорт, ранен цъфтеж, добра родовитост, постоянна производителност. Опрашители са рантрапезунски, тонда джентиле и др. Устойчив сортна ниски температури през зимата и късни пролетни слани. Зрее 20-30 август. Плодовете са средно едри, с тънка кафява черупка. Ядките са охранени, плътни, с много добри вкусови качества.     ЦЕНА  -  3,00  лева...

  • Средно до силно развиващ се сорт, добра родовитост, постоянна производителност. Зрее 22-31 август. Устойчив сорт на ниски температури и късни пролетни слани. Плодовете са едри, целиндрична форма с връх, черупката е твърда, но тънка. Ядките са охранени, с много добър вкус. Съхраняват се в сухи и проветливи помещения, за дълго.     ЦЕНА  -  3,00   лева...

  • Силно развиващ се сорт, с добра родовитост, постоянна производителност. Опрашители са римски, бадемовиден и др. Зрее 22-31 юли. Устойчив сорт на ниски температури през зимата и късни пролетни слани. Плодовете са средно едри, кръгли със заострен връх. Черупката е тънка, лесно чупеща се. Ядките са охранени с много добър вкус.   ЦЕНА  -  3,00   лева   със...

Showing 1 - 7 of 7 items